wtorek, 11 czerwca 2024

Ziębice - miasto o wielu twarzach

Ziębice na przestrzeni wieków zmieniały przynależność państwową, rozwijały się jako ośrodek handlowy, rzemieślniczy, a także zasłynęły z piwowarstwa. Do dziś zachowało się historyczne centrum miasta z średniowiecznym układem ulic. Z kolei o piastowskim rodowodzie miasta przypomina potężny orzeł na wzgórzu, będący największą rzeźbą ceramiczną w Europie.

Dolnośląskie miasto Ziębice powstało przed 1234 rokiem, prawa miejskie uzyskało między 1243 a 1250 r. Jego początki mają korzenie piastowskie: lokacji dokonał książę wrocławski Henryk III Biały, a pod koniec XIII w. książę świdnicko-jaworski, Bolko I Surowy, wzniósł zamek, który później stał się rezydencją książąt ziębickich. Ziębice w średniowieczu słynęły jako ośrodek handlowy i rzemieślniczy specjalizujący się w tkactwie, piwowarstwie i bednarstwie. Ziębice na przestrzeni wieków tworzyły tygiel kulturowy i narodowościowy. W latach 1336-1806 stanowiło część Rzeszy Niemieckiej, władane było przez czeskich Podiebradów. niemieckich Habsburgów, a nawet słoweńskich Auerspergów. Po wojnach śląskich miasto zostało przyłączone do Królestwa Prus, a po 1945 r. stało się częścią Polski. 

Odwiedziliśmy Ziębice latem ubiegłego roku i podczas krótkiego spaceru udało nam się zobaczyć:

Rynek z ratuszem

Choć pierwszy ratusz na ziębickim rynku powstał już w XIV wieku, to obecna budowla jest dużo młodsza. Pierwotny budynek ratusza uległ gruntownej przebudowie w latach 1887-1890. Zachowała się z niego jedynie wieża z rzeźbionymi fragmentami z 1561 r. W budynku ratusza znajduje się Muzeum Domu Śląskiego.

Brama Paczkowska

Brama miejska w obecnej postaci pochodzi z 1491 r. Zbudowana jest z kamienia, posiada dwie kondygnacje, a zwieńczona jest stożkowatym, ceglanym hełmem, zakończonym kamiennym lwem czeskim.

Pomnik Zwycięstwa

Figura orła jest największym pomnikiem ceramicznym w Europie; ma wymiary 8 x 10 metrów. Została w całości wykonana w Ziębicach. Odsłonięto ją w 1971 roku na tysiąclecie państwa polskiego oraz dla upamiętnienia "powrotu ziem zachodnich do Polski".

Zamek Wodny

Gdy na początku XX wieku w Ziębicach powstała sieć wodociągowa, konieczna stała się budowa wieży ciśnień. Umieszczono ją na jednym z parkowych wzgórz i zadbano, aby stała się ozdobą ziębickiego parku. Służyła w swojej pierwotnej formie aż do 2001 roku. 


Dawny kościół ewangelicki

W latach 1796-1797 wzniesiono w miejscu pałacu książęcego kościół ewangelicki, którego forma nie zmieniła się do dziś. Obecnie w budynku mieści się sala gimnastyczna.

Bazylika mniejsza św. Jerzego

Świątynia powstała w miejscu wcześniejszego kościoła romańskiego. Portal fasady pochodzi z II połowy XIII wieku; kaplica Mariacka powstała w latach 1420-23 na zlecenie księcia Jana Ziębickiego, a wolnostojącą wieżę wzniesiono w XV stuleciu. 


Budynek szkoły parafialnej

W tym budynku z 1565 roku mieściła się do 1881 r. najstarsza szkoła parafialna w Ziębicach. Sgraffita powstały w 1925 roku i ukazują najważniejsze wydarzenia w historii miasta oraz jego patronów. 


Budynek dawnego browaru

Historia browaru sięga 1823 roku; początkowo działał jako browar miejski, a od końca XIX wieku - przemysłowy. Od 1910 roku jego dzierżawcą, a później właścicielem był Ernst Kirchner. Po wojnie wznowił produkcję i działał do 1997 roku. 

Udało mi się zachęcić Was do odwiedzenia Ziębic?


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz