poniedziałek, 2 października 2023

Grupa warowna Hanička. Dwie wojny pod ziemią

Setki metrów korytarzy i podziemnych sal. Sześć naziemnych obiektów bojowych. Poznacie grupę warowną Hanička w Górach Orlickich - filar czeskiego systemu obronnego z lat 30. XX wieku i zarazem powojenny, nigdy niedokończony schron Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. To miejsce, w którym we wnętrzu góry spotykają się II wojna światowa z zimną wojną.

Twierdza Hanička w Górach Orlickich jest częścią systemu fortyfikacji, który nasi południowi sąsiedzi budowali w latach 30. XX wieku dla ochrony granic przez ekspansją niemiecką. Wzniesiono ją w latach 1936-38 w ciągu zaledwie 22 miesięcy. Powstało sześć naziemnych żelbetowych obiektów, które systemem wind i schodów zostały połączone z rozległymi podziemiami ukrytymi na głębokości od 18 do 36 metrów. Pod powierzchnią powstały korytarze o długości 1,5 kilometra! W podziemiach znalazły się magazyny amunicji, noclegownie dla załogi i pomieszczenia techniczne, takie jak filtrownia czy maszynownia. Twierdza była samowystarczalna i mogła się bronić przez długi czas.

Mimo ukończenia prac budowlanych, nie starczyło czasu na uzbrojenie obiektów. Z planowanych 426 żołnierzy w twierdzy obsadzono we wrześniu 1938 roku tylko 169. Po podpisaniu 29 września 1938 roku  układu monachijskiego, który zezwolił III Rzeszy na aneksję części Czechosłowacji, Hanička została opuszczona bez walki. W czasie wojny nie odegrała strategicznej roli w walkach, a Niemcy wykorzystali ją do testowania broni artyleryjskiej i amunicji. Po 1945 roku długo była zapomniana, aż w 1969 pojawiły się plany wykorzystania jej do celów turystycznych.

Nie trwało to jednak długo, bo już w 1975 roku Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przejęło obiekt i przystąpiło do realizacji "Projektu Kahan". Był to kryptonim działań, w wyniku których Hanička miała zostać przebudowana na nowoczesny schron dla przedstawicieli ministerstwa. W efekcie tych działań, które trwały jeszcze do 1989 r., zmianie uległ charakter schronów. Niektóre pierwotne elementy zostały usunięte, a dobudowano wiele nowoczesnych. Po zmianie ustroju dalszych prac zaniechano, a od 1995 roku obiekt ponownie został udostępniony do zwiedzania. 


Ukryta w górach Twierdza Hanička wraz z tajemniczym "Projektem Kahan" jest doskonałym uzupełnieniem burzliwej historii II wojny światowej oraz okresu powojennego. Jest to ciekawy przykład następstw rywalizacji między państwami bloku wschodniego i zachodniego. To nie tylko kolejne muzeum o tematyce wojennej, ale żywa lekcja historii współczesnej. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz